Kedvezményezett

Egyensúly AE Egyesület

Az egyesület Békéscsabán lett bejegyezve, a Dél-Alföldi fejlesztési régióban, Békés megyében.

Békéscsabán jogelődei alapították meg az első magyarországi Alkohol Ellenes Klubot 1958-ban, a mai Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetségének gyökerei innen eredeztethetők. Harminc év elteltével Névtelen alkoholisták csoportjaként léteztek tovább önfenntartó módon.

Az egyesület 2003-ban nyerte el a bírósági nyilvántartásba vételét, és közhasznú státuszának bejegyzését, ekkor Egyensúly Szabadidő Klub néven tevékenykedett. 2010 májusától Egyensúly AE Egyesület néven aktívan harcol az alkoholizmus ellen. E súlyos társadalmi probléma specifikusságából adódóan a tevékenységük – széles körű szociális szolgáltatásaik mellett – túlmutat a célcsoporttal való együttműködésen, a függőség okozta károsodások fizikai és mentális következményeinek korrekciója mentén szinte alig van olyan társadalmi csoport, mellyel ne kerülnének kapcsolatba a napi munkánkban, így többek között foglalkoznak fiatalokkal, családokkal, nőkkel, gyerekekkel, fogyatékossággal, különböző depriváltsággal, hátrányos helyzetű térségben élő embertársaikkal. Vallják, hogy a társadalomban meglévő előítéletek magukban hordozzák egyének, családok teljes exklúziójának a veszélyét, ami ellen szociális szakemberként kötelességük fellépni. Alapszabályuk is rögzíti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését. Az esélyegyenlőség számukra evidencia, melynek elérésére folyamatosan törekszenek mind a kötelezően vállalt feladataikban, mind civil kezdeményezéseik során. Missziójuk egy olyan modellértékű komplex, integrált intézmény és a hozzá tartozó szolgáltatási struktúra működtetése civil keretek között, mely képes kezelni összetett szociális problémákat, képes társadalmi válaszokat adni azokra, melyek a másik két szektorban egyáltalán nem, vagy csak részben elégülnek ki.

A szervezet feladatellátását megalapozó fejlesztési koncepció alapját az alábbiak képezik:

  • Esélyegyenlőség megteremtése;
  • A megyében működő civil szervezetek összefogása;
  • Hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása;
  • Képzések, foglalkoztatási programok szervezése;
  • Előadássorozatok, programsorozatok, rendezvények szervezése szociális témában.

Egyesület az elmúlt években számos, főként családokat célzó programot valósított meg, amelyeket a sokszínűség jellemezte. A pályázat megírásakor ebből sok tapasztalást adtunk át a helyzet felméréshez. Már maga az a tény, hogy dolgozóink 45%-a Atipikus foglalkoztatási formát választ az öt -féle munkavégzési lehetőségeink közül, illetve az országban egyedüli non-profit szervezetként kaptuk meg a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomtól a Családbarát vállalt címet. A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házunk által családbarát programot a megyében 150 alkalommal valósítottunk meg.

 

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

A projekt megvalósításában a 100%-ban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) mint konzorciumi partner vesz részt. Munkavállalói a szükséges képzettséggel és szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, úgymint projektmenedzseri, műszaki és pénzügyi területeken egyaránt.

A társaság cégneve:    Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Tevékenységi kör:      4110 Épület építési projekt szervezése

Az alapítás időpontja:2010. április 1.

A cégjegyzék száma:  04-09-009890

Tulajdonos:

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő cég)

5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

Tulajdoni és szavazati arány:  100 %

A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-t (továbbiakban Kft) a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2010. április 1-én alapította a belvárosi rehabilitáció megvalósítása céljából. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt., mint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú cége a Kft. önkormányzati üzletrészét 2011. december 31-től apportálás útján átvette és az általa létrehozott törzsház konszern tagjává vált a Kft.

Az Alapító a Társaságot speciális feladatra, speciális céllal hozta létre, a belváros rehabilitációs nagyprojekt megvalósításának menedzselésére, továbbá az előírt időszakban a projekt megvalósítása eredményeként használatba vett létesítmények fenntartásának, üzemelésének nyomon követésére. E feladat teljesítése mellett cél a további városfejlesztéssel kapcsolatos, ITS-ben foglaltak megvalósításában közreműködés, illetve az ITS fejlesztésében részvétel.

A Kft. működése során az első években a hangsúly tehát a város-rehabilitációs projektek megvalósításán volt, azonban már korábban is az volt a cél, hogy a Kft. a város fejlesztéseit ennél szélesebb körben megtervezze, előkészítse, megvalósítsa. Így a Kft. nem pusztán a konkrét város-rehabilitációs projekt céljait szolgálja, hanem tágabb értelemben is a városi fejlesztések előkészítője, koordinátora, az Önkormányzat stratégiai szerepének érintetlenül hagyása mellett.

A Kft. a működési ideje alatt bebizonyította, hogy a többi projektnél lényegesen bonyolultabb, komplexebb város-rehabilitációs projekteket is zökkenőmenetesen, jogszerűen, a lehető leghatékonyabban meg tudja valósítani.

Az ITP-ben szereplő projektek végrehajtása már önmagában is annyira speciális tevékenységet foglal magában, hogy célszerűbbnek mutatkozott egy kifejezetten projektmenedzsmentre/programvégrehajtásra specializálódott, önálló szervezetre, azaz a Kft.-re bízni ezen fejlesztések megvalósítását is.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 563/2015. (X. 29.) közgy. határozata alapján, 2015. október 30-ándöntött arról, hogy e feladatokat a megszabott jogszabályi keretek között a Kft. fogja ellátni.

FlyOut - quick start