A projekt

https://egyensuly-ae.hu/

 

Projekt címe: „Munka, Család, Egyensúly…”

Azonosítószáma: EFOP-1.2.9-17-2017-00053

Támogatási szerződés hatályos: 2018.05.07.

Támogatás összege: 200.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdése: 2018.05.01.

A projekt tervezett befejezése: 2021.04.30.

Konzorcium vezetője: Egyensúly AE Egyesület

Konzorciumi partner: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Konzorciumi partnernek megítélt támogatás: 78.894.874 Ft

 
A „Munka, Család, Egyensúly…” projekt az Egyensúly AE Egyesület kezdeményezése egy olyan térségi munkaerő-piaci állapot kialakítására, amely a helyi megoldásokra és együttműködésekre alapozva megkönnyíti az atipikus munkavállalást és a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű nők munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérését. Csakis e célok elérése által javulhat a nők munkaerő-piaci helyzete mellett fenntartható módon a családok anyagi helyzete, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi presztízse, mentálhigiénés állapota és önbecsülése is. Az Egyesület és partnerei saját jó gyakorlatai bemutatásával is példát kíván adni a térségben. Családbarát vállalat cím tulajdonosa 2015-óta. Az atipikus foglalkoztatás számos lehetőségét kihasználva.
 
 
A projekt fő célkitűzésének teljesülése csakis az alábbi részcélok elérése által biztosítható:
 
I. Fejlődik a nők atipikus foglalkoztathatósága, valamint nagymértékben növekszik az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsége Békéscsaba térségében;
 
II. Fejlődik a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködése a család és a munka összeegyeztethetősége érdekében;
 
III. A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek megteremtődése;
 
IV. Lebontódnak a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák.
 
I. A nők atipikus foglalkoztathatóságának javításának szükséges, de nem elégséges feltétele a törvényi keretek megteremtése. A foglalkoztathatóság fejlesztése érdekében, mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldal esetében széleskörű tájékoztatási és képzési tevékenységre van szükség. A munkáltatókat célzó képzések és szemléletformáló rendezvények fókusza a helyi és nemzetközi atipikus foglalkoztatási modellek bemutatása, az atipikus foglalkoztatást támogató hazai jogszabályi környezet bemutatása, valamint az atipikus foglalkoztatás által elérhető termelékenységnövekedés és költségcsökkenés bemutatása. Az atipikus foglalkoztatási modellek és jó gyakorlatok bemutatása során a részmunka és a távmunka bemutatása mellett bemutatásra kerülnek majd az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerő-kölcsönzés helyi szinten alkalmazható formái is.
 
A női munkavállalók esetében a képzéseken lesz a hangsúly mivel az ő esetükben az atipikus munkavállalás legfőbb akadálya a szükséges kompetenciák hiánya. A célcsoport igényeire szabott, részben a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által kidolgozott tananyagokon alapuló képzések segítségével hatékonyan fejleszthetők az atipikus munkavállalást lehetővé tevő kompetenciák, mint például a számítógép használat, különös tekintettel a távmunkát lehetővé tevő programokra, a hatékony távmunkát lehetővé tevő környezet kialakításának módszertana vagy a munka és magánélet közötti egyensúly megteremtésének módszertana.
 
II. A munkáltatók és munkavállalók helyi szintű együttműködésének fejlesztése érdekében 20 együttműködési megállapodás kerül megkötésre az atipikus foglalkoztatás bevezetése iránt érdeklődést mutató munkáltatókkal. Az így bevonásra kerülő munkáltatók képezik majd az atipikus foglalkoztatás térségi szintű elterjesztésének alapját. Az ő jó példájuk által a térség kevésbé aktív munkáltatói is közvetett tapasztalatot szerezhetnek az atipikus foglalkoztatás versenyképesség és működési hatékonyság javító képességéről. A létrehozandó Bcs-i Nő-Köz-Pont egyik alapszolgáltatása lesz a bevont munkáltatók és munkavállalók aktív támogatása. A két érdekelt fél egyidejű aktív támogatásával, valamint a két fél közötti közvetítéssel kialakítható a család és munka összeegyeztethetőségét is biztosító kiegyensúlyozott együttműködés. A Nő-Köz-Pont által üzemeltetett online portálon keresztül a munkáltatóknak lehetősége lesz olyan álláshirdetések közzétételére, amelyek keretében atipikus foglalkoztatást várnak el, míg a munkavállalók jelentkezhetnek a meghirdetett állásokra.
 
III. Mivel az atipikus munkavégzést választó munkavállalók esetében a magánélet és a munka közötti éles határvonal nagymértékben fellazul, kiemelten fontos a magánélet és munka összehangolását segítő magas szintű szolgáltatások biztosítása helyi szinten. A gyermekfelügyeletet és a háztartást segítő szolgáltatások közösségi erőforrások bevonásával történő biztosítása mellett kiemelt helyet foglal el a jogi és mentálhigiénés tanácsadás, mivel csakis a saját jogait messzemenően ismerő, egészséges mentálhigiénés állapotban levő személy esetében tud a fenti cél megvalósulni. Annak érdekében, hogy e szolgáltatások a felhívás célcsoportjának minél szélesebb körét érhessék el, a szolgáltatási kapacitás kiépítésével párhuzamosan meg kell teremteni e szolgáltatók integrálódását a helyi közösségek életébe a szolgáltatások népszerűsítésével, valamint a közösség tagjaival történő kétirányú kommunikáció megalapozásával.
 
IV. Célunk a nőket megillető egyenlő munkaerő-piaci esélyeket ellehetetlenítő társadalmi és gazdasági sztereotípiák felszámolása.
FlyOut - quick start